Xét tuyển trực tuyến 2023
Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn chấp nhận TBD sẽ gửi thông tin hướng nghiệp, tuyển sinh và sự kiện đến bạn.