Quản lý Lead


1. Nhập dữ liệu thí sinh

Có 2 form nhập dữ liệu:

a. Form thí sinh tự nhập thông tin: 

- Bước 1: Truy cập vào link: https://erp.tbd.edu.vn/@/admissiontbd. Bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới

- Bước 2:  Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Form đăng ký

- Bước 3: Sau khi thí sinh nhập dữ liệu xong, thí sinh nhấn vào nút "Gửi hồ sơ" để hoàn tất quá trình đăng ký hồ sơ tuyển sinh online. Tư vấn viên sẽ nhận được email thông báo có thí sinh mới vừa đăng ký.


b. Form nhập dữ liệu thí sinh của các bạn tư vấn viên

- Bước 1: Người dùng truy cập vào link: https://erp.tbd.edu.vn/web#action=585&model=crm.lead&view_type=kanban&cids=1&menu_id=415

- Bước 2: Làm theo thứ tự hướng dẫn như hình bên dưới:

* Chú ý: trường hợp thêm một hồ sơ thí sinh mới, nếu số điện thoại trong hồ sơ đã tồn tại trước đó thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo giống như hình bên dưới: