Báo cáo


1. Xem số lượng L2 của các bạn Tư vấn viên đã thu hoạch được theo ngày

- Bước 1: Người dùng vào menu chức năng, sau đó chọn giống như hình bên dưới:

- Bước 2: Chọn tham số Nhóm theo nhân viên tư vấn như hình bên dưới

- Bước 3: Lọc dữ liệu theo giai đoạn L2

- Bước 4: Tiếp tục lọc dữ liệu theo "Cập nhật giai đoạn lần cuối"

- Bước 4: nhấn vào nút "Pivot", bạn sẽ thấy kết quả giống như hình bên dưới


2. Danh sách hồ sơ thí sinh trùng số điện thoại

- Bước 1: vào menu, chọn Báo cáo -> Sinh viên tiềm năng