Biểu mẫu ứng tuyển

The resume is optional if you have a Linkedin profile
Job Description
Job
Chăm sóc Giáo viên
Location
Trường Đại Học Thái Bình Dương
Department
Ban giám hiệu / Khoa Du lịch

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview