Cây xanh, gỗ và vườn tược

Cây xanh, gỗ và vườn tược

Rất nhiều tài liệu hay: cây, gỗ, vườn. Một nguồn tham khảo quý báu.

Phụ trách Marc Demo
Cập nhật gần nhất 02/12/2022
Thời gian hoàn thành 3 giờ 10 phút
Thành viên 2
Trung cấp Người làm vườn Thợ mộc Quiz Thân thiện với chó
Danh mục cây chính
Danh mục cây chính

Tóm tắt kiến thức: các nhóm cây chính và cách phân biệt.

Danh mục cây chính
Danh mục cây chính
Xem trước

Tóm tắt kiến thức: các nhóm cây chính và cách phân biệt.

Trồng cây trong chai treo trên tường

Cách trang trí tường bằng cây trồng trong chai nhựa treo.