Thông số kỹ thuật nội thất

Thông số kỹ thuật nội thất

Nếu bạn đang tìm kiếm thông số kỹ thuật, hãy xem tài liệu này.

Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách Trần Minh Sơn
Cập nhật gần nhất 02/12/2022
Thời gian hoàn thành 5 giờ 35 phút
Thành viên 1
Trung cấp Nhà thiết kế nội thất
Loại gỗ

Loại gỗ

Loại gỗ nào là tốt nhất để đóng đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối? Trong video này, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Tài liệu
Xem tất cả
Loại gỗ

Loại gỗ nào là tốt nhất để đóng đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối? Trong video này, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Lời nói đầu
Lời nói đầu
Xem trước

Lời nói đầu cho tài liệu: cách sử dụng, điểm chính cần lưu ý

Bản vẽ kỹ thuật
Xem tất cả
Bài đăng

GLork

Bản vẽ 2

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ 1

Bản vẽ kỹ thuật